COVIDHUB-2

ประกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โค้งสุดท้าย! ใครซื้อไม่ทัน มาทางนี้ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต่างตระหนักถึงภัยจากโรค COVID-19 บริษัทประกันภ้ยหลายแห่งได้ปิดการขายผลิตภัณฑ์ ประกัน COVID-19 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้คนอีกมากมายที่มี
ความต้องการทำประกันอีกเป็นจำนวนมาก
ทาง Wealth Thai จึงถือโอกาสนี้ในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเทคนิคการเลือกซื้อประกัน COVID-19 จากบริษัทประกันต่างๆ ที่ยังสามารถรับทำประกัน COVID-19 ได้อยู่ พร้อมแล้วเข้ามาอ่านกันเลย

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลประกัน COVID-19 ออกใหม่

หากติดเชื่อ COVID-19 เราจะเป็นอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องเสียชีวิตทุกคน โดยจากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า

มีอาการไม่รุนแรง
และสามารถหายได้เมื่อรับ
การรักษาตามอาการ

จะมีอาการรุนแรง
จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล

จะมีอาการรุนแรงมาก
จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ประกัน COVID-19 แต่ละบริษัท เปรียบเทียบอย่างไร?

การเลือกประกัน COVID-19 ให้เหมาะกับเรา จำเป็นที่จะต้องพิจารณาผลประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ ซึ่งบริษัทประกันแต่ละบริษัท ก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ไป แต่โดยส่วนใหญ่ เราจะต้องพิจารณาความคุ้มครอง แบ่งออกเป็นด้านหลักๆได้ดังนี้ 

ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เป็นครั้งแรก

คือผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีตรวจพบเจอไวรัสครั้งแรก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล โดยการเคลมต้องนำหลักฐานและผลการตรวจของแพทย์มายืนยันกับบริษัทประกันเพื่อรับผลประโยชน์นี้

ค่าชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล/ค่ารักษา

คือผลประโยชน์ หากหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ หรือค่ารักษา ขึ่นกับแบบประกันของแต่ละหมวดความคุ้มครองให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต/เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

คือผลประโยชน์กรณี เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย หรือกรณีเสียชีวิต อันเนื่องมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นอยู่กับแบบประกัน  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางการขยายความคุ้มครองข้างต้น

ผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อาทิเช่น อบ.1 เป็นต้น โดยการรับผลประโยชน์นี้ ไม่ได้จำกัดแค่จาก COVID-19 เท่านั้นแต่หมายรวมถึงอุบัติเหตุทั่วไป

สนใจซื้อประกันCOVID-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง

เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจทำประกันภัย COVID-19 และบริษัทประกันต่างๆเมื่อ เสนอแบบประกันภัยแล้ว มักจะปิดการขายอย่างรวดเร็ว เพราะจำนวนสัญญาประกันภัยเหล่านี้มีจำกัด เราจึงขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิก Wealth Thai ฟรี
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารก่อนใคร และ เพื่อให้ท่านสามารถติดตามสาระน่ารู้ต่างๆด้านการเงิน การลงทุน อย่างครบครัน

1

สมัครสมาชิก Wealth Thai

เพื่อรับรู้ข่าวสาร สาระน่ารู้ รวมถึง เมื่อมีแบบประกัน COVID-19
ตัวใหม่ๆ เข้ามาเราจะรีบแจ้งท่านให้ทราบโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้
ยังได้รับข่าวสารด้านการเงิน และการลงทุน
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

2

เลือกแบบประกันที่ใช่สำหรับคุณ

หากท่านเลือกแบบประกันที่สนใจได้แล้ว เราแนะนำให้ท่าน
เตรียมเอกสารจำเป็นอาทิเช่น รูปถ่ายบัตรประชาชน พร้อมทำตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัยแต่ละเจ้า 

3

รอรับกรมธรรม์

บริษัทประกันส่วนมากมักมีทางเลือกในการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยทาง E-mail (E-Policy) ซึ่งท่านจะได้รับกรมธรรม์ทันที หรือในบางกรณีไม่เกิน 1 สัปดาห์ภายหลังการชำระเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน

ASIA Insurance
(Partnerwith 724 Broker)

ประกันภัยโคโรน่า (Covid-19)
ระยะเวลารอคอย 14 วัน 
ตรวจพบเชื้อไวรัสรับทันที 50,000 บาท
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลรับ 1,000/วัน สูงสุด 50,000 บาท
คุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสรับ 500,000 บาท
ราคาเพียง 500 บาท/ปี ความคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง

สนใจซื้อเลย!

Viriyah Insurance
(Partnerwith 724 Broker)

ประกันภัยโคโรน่า (Covid-19)
ระยะเวลารอคอย 14 วัน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (จ่ายตามจริง) :  30,000 บาท
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลรับ 500/วัน สูงสุด 14 วัน
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 300,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
ราคาเพียง 439 บาท/ปี ความคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง

สนใจซื้อเลย!

ลงทะเบียนฟรี ! เพื่อรับข้อมูลประกัน COVID-19 ก่อนใคร

สมัคร ฟรี!