TD

เตรียมพบกับสัมมนา
TD Sequential Fibonacci & Volume Zone Trading

สัมมนาฟรี!! กันต่อเนื่อง สำหรับเดือนตุลาคมที่นักลงทุนห้ามพลาด 
บรรยายโดย คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ วิศวกร & นักลงทุนม้าเฉียวดูหุ้น The Futures

วันเสาร์ที่
19 ตุลาคม 2562

เวลา
13:00 – 17:30

อาคาร B ชั้น 6
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย